Πώς να εγγραφείτε στο WorkSpot

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία για την εγγραφή νέου χρήστη στο WorkSpot. Η διαδικασία περιλαμβάνει ως πρώτο βήμα την υποβολή αιτήματος εγγραφής του νέου χρήστη. Με την υποβολή του αιτήματος, αποστέλλεται από το σύστημα ένα link στο email του χρήστη μέσω του οποίου θα προχωρήσει στο δεύτερο βήμα που είναι η δημιουργία λογαριασμού στο WorkSpot.


Μετάβαση στην Σελίδα Εγγραφών

Στην αρχική σελίδα του WorkSpot κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπί “Εγγραφή”. Αυτό το κουμπί βρίσκεται στο επάνω και δεξί μέρος της αρχικής οθόνης του WorkSpot. Στην εικόνα 1 φαίνεται το ακριβές σημείο του.


ΕΙΚΟΝΑ 1

Διαδικασία Λήψης Συνδέσμου Εγγραφής

Μετά το αριστερό κλικ στο κουμπί “Εγγραφή”, οδηγούμαστε αυτόματα στην Σελίδα Εγγραφών και Σύνδεσης του WorkSpot στην οποία βρίσκονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή και την σύνδεση καθώς και οι όροι χρήσης της πλατφόρμας. Για εγγραφή, επιλέγουμε το κουμπί “Σύνδεσμος Εγγραφής” κάνοντας αριστερό κλικ. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το ακριβές σημείο του “Συνδέσμου Εγγραφής”.


ΕΙΚΟΝΑ 2

Ο “Σύνδεσμος Εγγραφής” κάνει μετάβαση στο παράθυρο “Εγγραφή στο WorkSpot”. Σε αυτό το παράθυρο εισάγουμε στο πρώτο πεδίο το ονοματεπώνυμο και στο δεύτερο πεδίο το email, όπως φαίνεται στην εικόνα 3, και κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπί “Λήψη Συνδέσμου”. Επιλέγουμε να εισάγουμε μια διεύθυνση email την οποία παρακολουθούμε τακτικά διότι το email αυτό χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες που κάνουμε με την υπηρεσία καθώς και με τους εργοδότες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενέργειας εμφανίζεται στο παράθυρο και το κείμενο της επιτυχούς λήψης του συνδέσμου κάτω από το κουμπί “Λήψη Συνδέσμου”.


ΕΙΚΟΝΑ 3

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εμφανιστεί το μήνυμα της επιτυχούς αποστολής συνδέσμου, ελέγχουμε τα εισερχόμενα μηνύματα στο email που είχαμε συμπληρώσει στο προηγούμενο βήμα. Θα πρέπει να λάβουμε στα εισερχόμενα το σχετικό email από το WorkSpot στο οποίο εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για την εγγραφή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το WorkSpot στον φάκελο "εισερχόμενα", ελέγχουμε τον φάκελο "ανεπιθύμητα" στο email μας. Αν το μήνυμα έχει καταλήξει στον φάκελο "ανεπιθύμητα", μεταφέρουμε το email στον φάκελο "εισερχόμενα", επισημαίνοντας πως το μήνυμα δεν είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία και συνεχίζουμε τη διαδικασία.
Στο email εμφανίζεται ο προσωπικός σύνδεσμος εγγραφής με ονομασία "Registration Link: Register with WorkSpot". Επιλέγουμε με αριστερό κλικ αυτόν τον σύνδεσμο ή τον αντιγράφουμε στο browser μας. Πέρα από τον σύνδεσμο εγγραφής, το email περιλαμβάνει και τη χρονική περίοδο που αυτός ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός.

Εγγραφή στην υπηρεσία ("Εγγραφείτε στο WorkSpot")

Ο σύνδεσμος που βρίσκεται στο email είναι ενεργός για περιορισμένο χρονικό διάστημα, γι αυτό το λόγο πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα ολοκληρώσουμε την εγγραφή εντός της ορισμένης περιόδου. Αν η περίοδος παρέλθει μπορούμε να ζητήσουμε νέο σύνδεσμο ακολουθόντας τα βήματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
Όταν κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο εγγραφής που λάβαμε στο email, οδηγούμαστε στην σελίδα “Εγγραφείτε στο WorkSpot”. Για την εγγραφή μας θα πρέπει να συμπληρώσουμε όλα τα πεδία που εμφανίζονται, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες (σε αυτό εξαίρεση αποτελεί το πεδίο email και κωδικός όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λατινικούς χαρακτήρες). Βεβαιωνόμαστε ότι στο πεδίο email έχουμε συμπληρώσει το ίδιο email με αυτό που χρησιμοποιήσαμε για την λήψη τους συνδέσμου εγγραφής μας στο σύστημα. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε ορίσει τον κωδικό πρόσβασης σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα πεδία εισαγωγής και επιβεβαίωσης του κωδικού πρόσβασης. Ακόμα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επιλέξει το μικρό κουτί “Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης αυτής της υπηρεσίας και τους όρους χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων”. Αν κάποιο πεδίο είναι λανθασμένο, κοκκινίζουν περιμετρικά τα πλαίσια όλων των πεδίων και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους πάνω από το κουμπί “Εγγραφή στο WorkSpot”. Έπειτα από την σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων, κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπί “Εγγραφή στο WorkSpot”. Με την επιτυχή εγγραφή μας, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα δίπλα από το κουμπί και αποστέλλεται ένα email από το WorkSpot που μας ενημερώνει για την επιτυχή καταχώρησή μας στο σύστημα.


ΕΙΚΟΝΑ 4