Σύνδεση και Αποσύνδεση Χρήστη

Ο συγκεκριμένος οδηγός παραθέτει τα βήματα για την επιτυχή σύνδεση και αποσύνδεση του χρήστη στο WorkSpot. Η σύνδεση είναι η πρώτη διαδικασία που πρέπει να κάνει ο χρήστης ώστε να εισέλθει στη κύρια σελίδα της υπηρεσίας και περιλαμβάνει την καταχώρηση του email και του προσωπικού κωδικού. Προκειμένου να μπορέσει να συνδεθεί ο χρήστης στην υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να έχει κάνει εγγραφή. H αποσύνδεση απαιτείται όταν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη χρήση της υπηρεσίας και θέλει να αποσυνδεθεί από τον προσωπικό του λογαριασμό.


Σύνδεση Χρήστη

Υπάρχουν δύο σημεία σύνδεσης του χρήστη στο WorkSpot. Από την αρχική σελίδα του WorkSpot, εισάγουμε το email και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσαμε κατά την εγγραφή στα ανάλογα πεδία και κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπί “Σύνδεση”. Τα πεδία φαίνονται στην εικόνα 1 και βρίσκονται επάνω και δεξιά στην αρχική σελίδα του WorkSpot.


ΕΙΚΟΝΑ 1

Εναλλακτικά, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει αριστερό κλικ στο λογότυπο του WorkSpot, που βρίσκεται στο επάνω και αριστερό μέρος της αρχικής οθόνης όπως φαίνεται στην εικόνα 1, και να μεταβεί στην σελίδα εγγραφών και σύνδεσης του WorkSpot. Σε αυτή την σελίδα κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπί “Συνδεθείτε”. Το ακριβές σημείο του κουμπιού καθίσταται ορατό στην παρακάτω εικόνα.


ΕΙΚΟΝΑ 2

Με το πάτημα του κουμπιού “Συνδεθείτε”, ανοίγει το παράθυρο “Σύνδεση στο WorkSpot”. Το παράθυρο απεικονίζεται στην εικόνα 3.


ΕΙΚΟΝΑ 3

Εισάγουμε στο πρώτο πεδίο το email μας και στο δεύτερο πεδίο τον κωδικό μας και κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπί “Συνδεθείτε”. Στο παράθυρο “Σύνδεση στο WorkSpot”, δίνεται επίσης και η δυνατότητα αλλαγής/ανάκτησης κωδικού. Τα βήματα της ανάκτησης/αλλαγής περιγράφονται στον αντίστοιχο οδηγό.


Κατά την επιτυχή σύνδεση γίνεται αυτόματα μετάβαση στο προσωπικό μας προφίλ στο WorkSpot.

Αποσύνδεση Χρήστη

Σε κάθε σελίδα υπάρχει η δυνατότητα αποσύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Για να αποσυνδεθούμε από το WorkSpot, κάνουμε αριστερό κλικ στο κόκκινο κουμπί “Αποσύνδεση” που βρίσκεται επάνω και δεξιά όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Με την επιτυχή αποσύνδεση από την υπηρεσία, γίνεται αυτόματα μετάβαση στην σελίδα εγγραφών και σύνδεσης του WorkSpot”.


ΕΙΚΟΝΑ 4